Overgewicht & Obesitas

Gezonde voeding

Omdat een slanke lijn door velen gegeerd is, zijn er ontelbare vermageringsdiëten beschikbaar. Maar jammer genoeg bestaat er geen wonderdieet, al beweren vele commerciële formules dat wel. Snel vermageren wil meestal ook zeggen dat het verloren gewicht er snel terug bijkomt, dit is het gekende jojo-effect.

Een gezonde voeding is geen dieet, maar een levenswijze. De bedoeling is stap voor stap een gezonde levensstijl te creëren, waardoor het gewichtsverlies behouden blijft. Voedingsgewoonten die levenslang volgehouden kunnen worden, staan centraal in de begeleiding. Zo bekom je naast gewichtsverlies op lange termijn ook gezondheidswinst.

Maar wat is gezond eten nu precies? De laatste jaren verschijnen er veel tegenstrijdige berichten over wat gezond is in tijdschriften, kranten, … we weten niet meer wat we moeten geloven. Op deze vragen tracht ik je tijdens de begeleiding een duidelijk antwoord te geven.

Mijn doel als diëtiste is je helpen een evenwichtig eetpatroon aan te leren en een verantwoord gewichtsverlies te bereiken.

Proteïnedieet

Elk dieet, dus ook een proteïnedieet, eindigt met het aanpassen van de eet- en leefgewoonten. Het is als diëtiste immers mijn doel om mensen te begeleiden naar een blijvend gewichtsverlies.

Bij een proteïnedieet wordt de aanvoer van koolhydraten en vetten tot een minimum herleid waardoor er een snel gewichtsverlies zal volgen. Stapsgewijs worden in de loop van het dieet voedingsmiddelen opnieuw heringevoerd en de proteïneporties afgebouwd. Het is uiterst belangrijk om alle fasen te doorlopen.

Een proteïnedieet kan ingeschakeld worden als middel om op korte termijn te vermageren. Het volgen van een proteïnedieet vraagt echter een professionele aanpak, het is belangrijk om doordacht te starten. Dit wil zeggen niet op eigen houtje maar onder begeleiding van arts en diëtiste. Een proteïnedieet start met een bloedonderzoek om contra-indicaties uit te sluiten. Een voorwaarde om het proteïnedieet te starten is dat uw BMI > 25.

Een proteïnedieet kan leiden tot een spectaculair gewichtsverlies maar het behouden van dit nieuw gewicht wordt niet gegarandeerd. Na het doorlopen van een proteïnedieet terug de oude eetgewoonten hanteren, lijdt tot een jojo-effect. Daarom is het aangeraden om ook voldoende tijd te voorzien om een goede balans te vinden in de nieuwe voedingsgewoonten.

In de praktijk wordt gewerkt met producten van Prodimed en Ligna Pharma.

Klaar om te starten? Contacteer mij snel!

Klik hier en maak een afspraak